Załącznik 6a – ujednolicony

do Rozporządzenia 1993 z 2016r. zaktualizowany 19.03.2019r. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE O MASIE STARTOWEJ NIE WIĘKSZEJ NIŻ 150 KG, UŻYWANE W OPERACJACH W ZASIĘGU WIDOCZNOŚCI WZROKOWEJ VLOS, ORAZ BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE…

Czytaj dalej
Zamknij